Bijdrage De Schaloen


Cie Ruimte

11 juni 2020

Voorzitter,

Goed dat dit gebied wordt herontwikkeld. We hebben echter wel hier zorgen over.

Allereerst de bewonersparticipatie. In de brief zegt de wethouder het volgende: “Tijdens deze informatiebijeenkomsten werd duidelijk dat bewoners zich vooral zorgen maken over het volume van de hogere bebouwing en de overlast tijdens de bouw. De ontwikkelaar heeft daarom toegezegd een aparte informatie middag te organiseren voor de bewoners.” Zo’n passage baart mij zorgen. Bewoners vinden het huidige plan niet goed en in plaats van hier iets aan te passen wordt een extra informatiemiddag georganiseerd. Graag een reactie. Wat doet de wethouder met de zorgen van bewoners?

Dan het groen. Neemt het aantal vierkante meters groen toe of af? En hoeveel bomen moeten naar verwachting worden gekapt?

Kan de wethouder verder ingaan op de bebouwing? In de Haagse hoogbouwnota is vastgelegd dat dat minimaal 100% van de footprint van de stedelijke laag terugkomt als horizontale buitenruimtes zoals daktuinen. Daarvan moet minimaal 40% ingericht worden met groen dat een bijdrage levert aan biodiversiteit. Waarom is dit niet vastgelegd in dit project?

Dan duurzaamheid. De Partij voor de Dieren vindt het zorgwekkend dat voor nieuwbouw aardwarmte lijkt te worden gebruikt. Aardwarmte moeten we juist gebruiken bij oudere gebouwen en bij nieuwbouw is lage temperatuurverwarming van belang. Graag een reactie.

Tot slot de procedure. In de brief staat dat dit plan valt onder de categorie algemene verklaring van geen bedenkingen. Kan de wethouder dit toelichten? Volgens mij is dit niet mogelijk gegeven het aantal woningen. Graag ontvang ik van de wethouder bevestiging dat ter zijner tijd een specifieke verklaring wordt gevraagd.


Interessant voor jou

Bijdrage St. Jansklooster

Lees verder

Bijdrage Voortgang vorming Gemeentelijk Werkbedrijf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer