Bijdrage St. Jans­klooster


Cie Ruimte

11 juni 2020

Voorzitter,

Het hoofdgebouw van het St Jansklooster wordt gesloopt. Bij dit soort bebouwing is altijd de eerste vraag of gekeken is naar mogelijkheden om te behouden. Waarom vindt renovatie niet plaats?

Dan het bouwvlak. Dit wordt aanzienlijk groter. Het bestaand groen neemt aanzienlijk af met 528 m2. Dit wordt dan gecompenseerd met groene daken, maar dit is natuurlijk niet hetzelfde. Ook zou het gecompenseerd worden met het aanleggen van water. Maar waarom moet het bouwvak groter? En met het aanleggen van tuinen zal ook de verstening nog meer toenemen.

Verder wordt aangegeven dat er een potentiële ecologische verbinding kan worden aangelegd. Waar is dit en wordt hierop ingezet?

Dan de sportvelden die verdwijnen. Is dit al besloten en is dit niet zonde voor de buurt?

Tot slot de verklaring van geen bedenkingen. Aangezien het terrein nu een maatschappelijke bestemming heeft, het bouwvak en de bouwhoogte toenemen is hier toch sprake van een specifieke? Graag een reactie