Bijdrage Landgoed Rosenburg


Cie Ruimte

11 juni 2020

Voorzitter,

Het plan geeft aan dat de natuurwaarden worden versterkt en gewaarborgd. Dat is altijd goed, maar wat betekent dit? Wat wordt concreet gedaan om de natuur te verbeteren? Hoe wordt bijvoorbeeld de ecologische structuur met andere gebieden verbeterd?

Specifiek wordt aangegeven dat onderbegroeiing wordt weggehaald. Is dit niet juist nadelig voor de natuur? Waarom is dit wenselijk?

Aangegeven wordt verder dat bomen worden gekapt. Kan worden aangegeven hoeveel bomen zullen worden gekapt?

Dan nog een specifieke vraag over het bouwvolume. In plaatjes wordt aangegeven dat 40% wordt bebouwd, maar op pagina 17 50%. Hoe verhoudt dit zich? Klopt het verder dat het aantal vierkante meters bebouwde grondoppervlakte zal afnemen?

In de uitgetekende plaatjes staan veel parkeerplekken. Dit maakt het landschap aanzienlijk minder groen. Kunnen we niet gewoon eisen dat dit allemaal ondergronds gebeurd en beperkingen opleggen aan de grote ervan? Daarnaast staat dat ‘met het oog op de toekomst dient nader te worden onderzocht of in de openbare ruimte rekening gehouden dient te worden met het achteraf aanleggen van extra parkeerplaatsen in het groen.’Dit lijkt de Partij voor de Dieren een onwenselijk voornemen. Waarom wil de gemeente dit vastleggen?

Tot slot heeft mijn fractie twijfels bij de 9 verdiepingen hoge bebouwing in een park. Past dit echt in de omgeving?