Bijdrage Staand­want­vissen


Cie Leef­om­geving

11 juni 2020

Inleiding

Voorzitter,

Vorig jaar raakten twee surfers verstrikt in staandwantnetten. Gelukkig konden deze twee bevrijd worden uit de netten met de hulp van omstanders.

De plekken waar deze netten door enkele vissers worden geplaatst bevinden zich rondom de Havenhoofden, die ware hotspots zijn voor surfers en andere waterrecreanten. Deze plek wordt ook gebruikt als oefenplaats voor duikers van de brandweer en hier vaart de Koninklijke reddingsbrigade uit naar reddingsoperaties op zee. Vanwege het gevaar pleiten waterrecreanten voor een eind aan de gevaarlijke staandwantnetten.

Waterrecreanten hebben pogingen gewaagd om de gemeente te bewegen om met maatregelen te komen tegen de staandwantnetten, maar die liepen op niets uit. Daarom is mijn partij met dit initiatiefvoorstel gekomen. Het doel van het voorstel is om de staandwantnetten voor de Haagse kust te verbieden, om zo de veiligheid van de waterrecreanten te beschermen.

Inmiddels heeft het college een preadvies gegeven over ons voorstel. De kern hiervan is dat er hogere regelgeving is en daarom wordt het voorstel als juridisch onhoudbaar gezien. Onze fractie heeft daarop juridisch advies ingewonnen, bij een advocaat op het gebied van bestuursrecht. Dit advies is ook voor iedereen terug te lezen, want het is als stuk bij dit debat geagendeerd. De moeite waard om te lezen.

Het advies komt kort samengevat op het volgende neer: een verbod op staandwantnetten kan wél, maar moet gemotiveerd zijn op gronden van de openbare orde en veiligheid. We hebben de aanpassingen die de jurist heeft voorgesteld overgenomen.

In de vorige versie van ons voorstel hadden we het ook over dierenwelzijn. Staandwantnetten vormen daarvoor namelijk een bedreiging. Niet alleen vissen raken verstrikt in de netten; onlangs nog een zeehond. Dit element is uit het voorstel gehaald, conform het preadvies en ons ingewonnen juridische advies.

Voorzitter, met dit voorstel nemen we als gemeente de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van waterrecreanten.

Wij zijn benieuwd naar de reactie van de commissieleden.

Commissie

Voorzitter,

Volgens mij is iedereen het er vandaag over eens dat we wat moeten doen aan staandwantvissen. Elk jaar komen vele dieren bedoeld en onbedoeld vast te zitten, zoals zeehonden en bruinvissen. Als gemeente willen we een bruinvisopvang hebben, maar tegelijkertijd komen bruinvissen vast te zitten in onze netten. Dit is toch niet uit te leggen?

En ook mensen verstrikken erin. Elk jaar zijn er surfers die in de netten vast komen zitten. Hoe kunnen we dit accepteren? Dit vistuig moet aan banden voordat mensen echt gewond raken of erger. Op plekken waar Haagse kinderen surfen is het onverantwoord om dit vistuig in te zetten.

Waarom gebeurt er dan niets om de veiligheid van onze watersporters te beschermen? Het college geeft aan dat een verbod niet juridisch kan.

Het klopt dat een lokaal verbod op beroepsmatig vissen niet mogelijk is vanuit het oogmerk van dierenwelzijn. Dit aangezien deze belangen op nationaal niveau al zijn gewogen. Uiteraard had de Partij voor de Dieren graag gezien dat de uitkomst anders was, maar aanvullende dierenwelzijnsregels zijn niet mogelijk.

Echter, het is weldegelijk mogelijk om vanuit het oogmerk van openbare orde en veiligheid op te treden. Dit is de kerntaak van de gemeente. De gemeente kán en moet optreden als de veiligheid in het geding is en daarvoor is een APV juist het middel. De APV van Castricum is hier bijvoorbeeld duidelijk over. Het vistuig is daar niet verboden, maar mag niet in de kuststrook worden geplaatst. Graag een reactie van de wethouder.

​Om zeker van onze zaak te zijn hebben we ook een juridisch advies gevraagd. Dit hebben we met de Commissie gedeeld. Het is volgens de Partij voor de Dieren daarom klip-en-klaar dat een verbod mogelijk is. Aangezien dat de enige reden van het college is om ons voorstel af te wijzen, hopen wij dat hij het voorstel omarmt. Ik hoop dat de wethouder inziet dat we het gevaar wat staandwantvissen vormt moeten inperken.