Bijdrage Duin­pa­vil­joens


8 december 2021

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor het herstellen van zijn fout tijdens de begrotingsbehandeling. Het is ons nu duidelijk dat we in de bezwaarfase zitten.

Dat dit plan in deze fase zit vindt mijn fractie erg gek. Hoe kunnen dit soort dozen door de gemeente worden goedgekeurd? Dit past toch totaal niet in het duinlandschap? De Partij voor de Dieren snapt niet dat de gemeente, de welstand en het Q-team hierin meegaan. Dan gaat er duidelijk wat mis.

We roepen het stadsbestuur deze fout te herstellen. Laten we op basis van de bezwaren zorgen voor een beter ontwerp. Is de wethouder bereid dat te doen? Juist in de bezwaarfase kunnen we bijsturen op het plan en Scheveningen behoeden voor meer lelijkheid.