Bijdrage Eneco­mid­delen betaalbaar wonen


Raad

16 december 2020


Voorzitter,

Onze kritiek in de Commissie was duidelijk over de Enecoplannen. Het lijkt een potje geld met smeermiddelen zonder duidelijke omkadering of criteria.

Rond betaalbaar wonen hebben we nog een zorg. Als we een plicht instellen om per project 30% sociaal te bouwen zouden we dit niet met gemeentelijke middelen moeten bekostigen. Dat zorgt voor ondoelmatige uitgaven, maar ook voor willekeur. Een projectontwikkelaar die zijn handje bij de gemeente ophoudt krijgt geld voor iets wat hij verplicht was te doen en anderen delven het onderspit.

Vandaar deze motie hierover:

  • Verzoekt het college: de 43,5 miljoen aan Enecomiddelen slechts in te zetten indien dit leidt tot meer woningen dan op basis van de woonagenda voor een dergelijk project verplicht is.