Bijdrage HMC Bronovo


Cie Ruimte

12 maart 2020

Voorzitter,


De Partij voor de Dieren kan zich aansluiten bij wat er al gezegd is over wat de rol van de gemeente is, en wat van het Rijk. Het is wel belangrijk om te weten wat wij als raad wel kunnen doen en wat de maximale rol van de gemeente is.

Ik heb nog een paar aanvullende vragen.

  • Wij zijn benieuwd naar de ontwikkeling van huidige locatie. Hoe veel invloed kan de gemeente uitoefenen aan de hand van bestemmingsplannen?
  • Hoe kunnen wij de bewoners gerust stellen? Kunnen we omwonenden de garantie bieden dat zij op dezelfde plek voor bepaalde zorg nog terecht kunnen in de toekomst, zoals huisartsenzorg en een prikpoli?
  • Heeft het Westeinde wel genoeg capaciteit? Het aantal inwoners van Den Haag stijgt. Kan de wethouder uitleggen hoe dat zich verhoudt tot een daling van het aantal bedden? Zijn we wel voorbereid op ingewikkelde scenario´s, zoals hulp bij grote rampen of een grootschalige virusuitbraak?
  • De Partij voor de Dieren vreest dat door de grootschaligheid en centralisatie van de zorgaanbieders het moeilijker wordt om zorg op maat aan te bieden. Mensen als individu worden uit het oog verloren. Hoe kunnen wij als gemeente sturing geven om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurd?