Bijdrage Huis­ves­tings­ver­or­dening Den Haag 2023


10 mei 2023

Voorzitter,

Graag vraagt de Partij voor de Dieren aandacht voor een belangrijk aspect van de huisvestingsverordening, namelijk artikel 5:6.3. Het stelt dat een vergunning voor verkamering geweigerd wordt als er in de wijk meer dan 5% van de woonruimten al wordt gebruikt voor verkamering. Dit is een logische bepaling, maar dit kan in de huidige vorm ook ongewenste effecten hebben.

Voorzitter, stelt u zich voor: u woont in een wijk waar aan de rand nieuwe projecten verrijzen met veel kleine studio-appartementen. Door deze nieuwe studio’s zakt het percentage verkamerde bewoning onder de 5%. Vervolgens wordt in het oude deel van de wijk, dat hier eigenlijk niet voor gemaakt is, onevenredig veel verkamerd. Dit komt doordat de verkamering niet in de nieuwe woningen plaatsvindt die als studio’s opgeleverd zijn, maar vooral in de oude delen van de wijk. Hierdoor ontstaat er een ongewenst effect: er wordt onevenredig veel verkamerd in een deel van de wijk dat hier eigenlijk niet geschikt voor is.

Dit risico lijkt zich vooral voor te doen bij het CID. In dit gebied worden namelijk vooral veel nieuwe woningen gebouwd waar voorheen geen woningen waren, terwijl er tegelijkertijd dichtbevolkte wijken liggen. Hierdoor kan het percentage onzelfstandige bewoning snel onder de 5% zakken, waardoor excessieve verkamering in de oudere delen van de wijk op de loer ligt.

Ziet het college net als de Partij voor de Dieren dit risico ook en is de wethouder bereid is om hier iets aan te doen?

Een oplossing is om nieuw gerealiseerde kleinere woningen in het CID niet mee te tellen bij het tot stand komen van die 5%. Op deze manier kan excessieve verkamering in de oudere delen van de wijk voorkomen worden, terwijl er nog steeds ruimte is voor de ontwikkeling van nieuwe woningen in het CID. Is de wethouder hiertoe bereid? Een kleine aanpassing zorgt voor het leefbaar houden van dit deel van de stad, we hopen dus dat het college dit ook steunt.

Interessant voor jou

Bijdrage Initiatiefvoorstel Wonen in een leefbare stad

Lees verder

Bijdrage Uitvoeringsdata digitalisering en dienstverlening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer