Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Bouwen aan je eigen wijk


21 juni 2023

Voorzitter, dank. En namens de Partij voor de Dieren wil ik graag onze waardering uitspreken voor de moeite die de fracties van de SP en de ChristenUnie/SGP in dit voorstel hebben gestoken.

Als Partij voor de Dieren zijn we echter kritisch op het voorstel om een voorkeursrecht voor mensen uit een stadsdeel in te voeren. Wij vinden niet dat het voor de toewijzing van een woning uit zou moeten maken waar je vandaan komt. Waarom zou bij een bouwproject in Duindorp iemand die is opgegroeid in het Belgisch Park voorrang moeten krijgen op iemand die is opgegroeid in de Bomenbuurt of Transvaal?

We vragen ons af waarom het als rechtvaardig wordt beschouwd om een stadsdeel minder toegankelijk te maken voor mensen die er niet wonen. We moeten daarbij voorkomen dat we onbedoelde gevolgen creëren, zoals nog langere zoektijden voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe woonruimte. Graag een reactie van de indieners en de wethouder. Ook zijn er allerlei doelgroepen die al voorrang krijgen. Vandaar een vraag aan de indieners: hoe verhoudt dit plan zich daarmee?

Voorzitter, mijn fractie heeft nog twee vragen aan de initiatiefnemers. In het voorstel wordt gesproken over het versterken van de sociale cohesie binnen de wijk, maar dit blijft verder abstract. We zouden graag specifiek willen weten wat ermee wordt bedoeld en op welke wijze dit bereikt wordt door het invoeren van dit recht per stadsdeel.

Daarnaast zijn we benieuwd hoe we de initiatiefnemers aankijken tegen de evaluatie van de pilot. Hoe wordt deze evaluatie uitgevoerd? Worden bijvoorbeeld ook mensen geïnterviewd die langer op de wachtlijst staan als gevolg van de regeling? Hoe de pilot voorgesteld wordt, lijkt door de initiatiefnemers gestuurd te worden op een positieve uitkomst. Hoe zou volgens de initiatiefnemers een uitkomst van de pilot eruitzien die zou concluderen dat dit voorstel geen goed idee is?

Interessant voor jou

Bijdrage Programmarekening 2022

Lees verder

Bijdrage Zienswijzeprocedure IPP ontwerp-programmabegroting 2024-202

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer