Bijdrage Integraal Veilig­heids­beleid 2019-2022


Raad

4 april 2019

Voorzitter,

Vanavond zetten we onze prioriteiten voor veiligheid in Den Haag uiteen. De stad van vrede en recht. Waarbij iedereen recht heeft op een veilige omgeving, dus ook de dieren in onze stad.

In het stuk is er aandacht voor dieren maar helaas wordt daar geen ambitie aan gekoppeld. In de commissie heeft de Burgemeester wel toegezegd in gesprek te gaan met het LED en wij zijn dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten van dat gesprek en dus zullen wij deze brief van de burgemeester met smart afwachten.

Maar voorzitter, de afgelopen jaren is een veilige thuisbasis voor dieren in onze stad niet vanzelfsprekend gebleken. In 2018 heeft onze fractie de berichtgeving omtrent dierenmishandeling bijgehouden en daaruit blijkt dat de dieren hun leven niet zeker zijn in de stad. Ook de schrikbarende gebeurtenis van vanochtend waarbij diverse watervogels beschoten zijn met een harpoen is niet een op zichzelf staande gebeurtenis.

Voorzitter, dierenmishandeling is een opstap naar andere geweldsdelicten zoals huiselijk geweld. Daarom dient mijn fractie een amendement in dierenmishandeling als ambitie op te nemen. Niet alleen is de correlatie huiselijk geweld en dierenmishandeling al langer erkent. Ook voorkomt de inzet op dierenmishandeling de opstap naar andere geweldsdelicten. Met dit beleid spreken we als gemeente tot 2022 in ieder geval de intentie uit om de aanpak van dierenmishandeling kracht bij te zetten. ​