Bijdrage KJ-plein


Raad

10 juni 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat we steeds te maken hebben met kostenoverschrijdingen. En dat we al jaren aankijken naar een bouwput.

Dank aan de wethouder voor de uitleg over de kosten. Mijn fractie begrijpt nu beter waar het geld heengaat. En het is nu duidelijk dat het gaat om een extra 3 miljoen euro die benodigd is en dat daarmee al het geld in de begroting wordt gebruikt. Daarover 1 vraag; hoe kan het zijn dat al het geld in de begroting op is terwijl daar oorspronkelijk het maken van het gat in het kelderdak van betaald werd?

Dank