Bijdrage Midden­bou­levard


Raad

10 juni 2021

Voorzitter,

Van het ene ondergrondse probleem naar het andere. Wat de Partij voor de Dieren betreft weer een bodemloze put. Het is pure geldverspilling om de Boulevard te vergroten en het strand op te offeren.

Wat ons betreft versterken we gewoon het kelderdek en maken we tot die tijd gebruik van de alternatieven. Daarbij moet er niet de illusie bestaan dat we al het geld voor voorliggende uitbreiding zullen terugkrijgen. Zo vergokt het college de Enecogelden en wordt de kust niet gezonder, maar vooral versteender. Specifiek wil ik de wethouder vragen of er inderdaad vrachtwagens over kunnen zoals SENS zegt? Wat is dan het probleem?

Deze week was ik op de Boulevard en toen fietste iemand langs en binnen een paar seconde werd hij door de handhaving gegrepen; waarom zou dat dan voor grote voertuigen onoverkomelijk zijn? En waarom zouden een paar tijdelijke paaltjes niet kunnen; die staan bijvoorbeeld ook voor het Palaceplein.

Tot slot nog een motie die oproept voor meer duurzaamheid:

Verzoekt het college:

  • een bijeenkomst te organiseren voor de ondernemers op de Boulevard met als doel het opzetten van een duurzaamheidskring;

  • de Boulevard ondernemers zo op een positieve manier uit te nodigen een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de stad.