Bijdrage Stedin


Raad

10 juni 2021

Voorzitter,

Stedin heeft geld nodig om hun net te verzwaren en de investeren in groene energie. Dit is hoog nodig voor de mobiliteits- en energietransitie. Als Den Haag hieraan bijdraagt, stimuleren en sturen we de verduurzaming en krijgen bovendien een vast dividend. Het voorstel van het college is om voor 10 miljoen aandelen van Stedin te kopen. Omdat we daarmee onder rato bieden, is de kans groot dat we die sowieso mislopen. Daarom dienen wij een amendement in om aandelen naar rato te kopen. Het dividend vloeit ook weer terug naar de Enecoreserves.

Dank u wel.