Bijdrage RES 1.0 Rotterdam Den Haag


Raad

10 juni 2021

Voorzitter,

Het stuk wat nu voorligt is wat de Partij voor de Dieren betreft ondermaats. Niet alleen, omdat het geen strategie is, maar ook omdat het zwaar stuurt op de Rotterdamse havenwarmte. Zelfs de wethouder neemt hier afstand van.

En voorzitter, belangrijker nog. De RES heeft niets met onze zienswijze gedaan. Wat de Partij voor de Dieren betreft is dan maar één conclusie mogelijk; we stemmen niet in. Maar dit moeten we wel onderbouwen. Vandaar het volgende amendement dat ik mede namens de HSP indien waarin dit staat.

Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we vol inzetten op CO2-besparing, isolatie en lokale initiatieven en de smeerpijp aan een ander geven.