Bijdrage Defi­nitief Ontwerp Midden­bou­levard Sche­ve­ningen


Cie Ruimte

3 juni 2021

Voorzitter,

De projectontwikkelaar faalt en pats-boem; het strand is weg. En het argument? De Boulevard moet goed berijdbaar zijn.

Maar voorzitter; waarom moet de Boulevard goed berijdbaar zijn? Hoeveel auto’s rijden er op een gemiddelde dag over dit deel van de Boulevard? En waarom kan een afscherming, bijvoorbeeld met grote legosteentjes, D66 noemde dit al eerder, niet werken? Dan is de Boulevard voor voetgangers nog steeds ongeveer even breed. En er blijft 12 meter over voor het autoverkeer. Wat is hier mis mee?

Voorzitter, de wethouder zou de verschillende opties objectief naast elkaar leggen. Maar in deze vergelijking schort vanalles. Het is een doelredenering op weg naar het verdwijnen van het strand. Want waarom wordt het repareren van het kelderdak zo makkelijk weggeschreven? Waarom is dat opeens voor de gemeente te risicovol?

Voorzitter, in maart vorig jaar werd nog aangegeven ‘na de eerste conclusies zijn door een constructief adviesbureau maatregelen geadviseerd waarmee herstel van het kelderdak naar een verkeersklasse 30 haalbaar is. Verkeersklasse 30 is de klasse van personenauto’s tot een normale vrachtwagen.’ Het enige verdere gevolg zou zijn dat zwaar verkeer op het kelderdak moet worden voorkomen en dit zou betekenen dat de strandpaviljoens vanaf het strand zouden worden bevoorraad. Hoe anders is het een jaar later? Opeens moeten er miljoenen bij om de Boulevard te vergroten en strand op te slurpen. Wat is er veranderd sinds die tijd? Waarom wordt opeens afgestapt van het oude idee? Waarom is wachten opeens nu onverstandig?

Voorzitter, en gegeven dit oude uitgangspunt; waarom is het realistisch dat de bouwer opeens betaalt voor de uitbreiding van de Boulevard? Gelooft de wethouder echt dat de bouwer het betaalt of is dit weer een project waar de situatie gunstiger wordt voorgedaan dan hij is? Wordt er gewerkt met contracten? Wat voor afspraken worden er gemaakt?

Dan voorzitter, het niet gebruiken van dit deel van de Boulevard door zwaar verkeer wordt weggezet als zeer onwenselijk. Waarom? Wat is er mis met een situatie dat een deel van de Boulevard alleen voetgangersgebied is?

En de oplossing? Een gigantisch deel van het strand opofferen en 3,5 miljoen extra de zee in gooien. En voorzitter, het wordt verkocht als een plan wat eigenlijk altijd al een goed plan was. Dit wordt ook bevestigd door Sens in Den Haag Centraal. Die zegt dat de gemeente altijd al de Boulevard wilde verbreden. Klopt dit en klopt het dat het dus opportunisme is om het aan het kelderdak te koppelen? Is het sowieso niet voor de juridische positie van de gemeente slechter dat de gemeente laat zien dat ze de aanpassingen prima vindt? De kans dat er dan geld terugkomt wordt dan toch minder?

Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we niet het strand en de Enecomiddelen gaan opofferen voor een slecht plan. Laten we de 3.600 m2 aan strand behouden.

Kan de wethouder ook aangeven of al is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de ondergrondse ruimte van de boulevard te gebruiken? Kan de ruimte onder het wandelgebied bijvoorbeeld worden gebruikt voor opslag of afvalscheiding voor gemeente en de strandondernemers?

Tot slot willen wij de wethouder ook vragen om de ondernemers op de Boulevard een helpende hand te bieden. Onder enkele van hen leeft de wens om meer te doen aan duurzaamheid, zeker als zij toch al moeten gaan verbouwen. Vanuit het Rijk, de provincie en de gemeente zijn er subsidies beschikbaar om ondernemingen te verduurzamen, maar er is geen duurzaamheidskring om bijvoorbeeld gezamenlijk in te kopen en kennis te delen. De gemeente heeft inmiddels ervaring met het faciliteren en ondersteunen van duurzaamheidskringen, bijvoorbeeld bij de festivalorganisaties. Is het college bereid een bijeenkomst te organiseren voor de ondernemers om hen te informeren over de voordelen van een duurzaamheidskring?

Dank