Bijdrage Koekamp


Raads­ver­ga­dering

14 februari 2019


Voorzitter,

We bespreken steeds dit asfalteringsplan, maar komen geen steek verder. Ondanks herhaald aandringen van de Raad is er eigenlijk nagenoeg niets veranderd aan het plan van het vorig college. De talloze aangenomen moties en voorstellen van belangenorganisaties hebben niet het tij kunnen keren. De wethouder komt gewoon nog een keer met hetzelfde plan.

Een wethouder en college die zeggen groen te zijn leggen rücksichtslos asfalt dwars door de natuur en gaan grootschalig bomen kappen. En dit op historische gronden. En collegepartijen die groen zeggen te zijn slikken dit voor zoete koek. Dit terwijl de aangenomen moties duidelijk waren: de watergang, de natuur en de bomen van de Koekamp zo veel mogelijk ontzien.

Ook de participatie heeft hier gefaald. Verenigingen, zoals de AVN en buurtbewoners, hebben gedemonstreerd en vervolgens geprobeerd met kleine aanpassingen het plan beter te maken. Hier is naar gekeken, over geschreven en vervolgens consequent niets mee gedaan. Het is kwalijk dat er niet serieus is méégedacht over een alternatief waarbij de huidige vorm van het water wordt behouden. Dit kan gewoon. Vandaar dat ik een amendement van de HSP mede indien.

De Partij voor de Dieren is daarnaast tegen de weg dwars door het groen van Staatsbosbeheer naar de Boslaan toe. Deze weg, die de natuur weer verder versnipperd heeft geen enkele meerwaarde, want er is parallel daaraan langs de Bosweg al een fietspad. Vandaar dat ik een amendement indien om dit overbodige en onwenselijke pad te schrappen.