Bijdrage De Kern Bijzonder


Raads­ver­ga­dering

14 februari 2019Voorzitter,

Vol verwachting lazen wij het Voorlopig ontwerp Plaats, benieuwd naar de groene weelde die de wethouder op deze plek had aangekondigd. Maar helaas. De beloofde bomen zijn verdwenen en niets komt ervoor terug. Dit terwijl er zoveel vergroeningsmogelijkheden zijn.

Nu zien we op de plaatjes een kaal stenig plein. Het enige wat volgens de wethouder nog mist is een Mupi. Naar vergroening wil hij slechts kijken. Voorzitter, de wethouder heeft hier al naar gekeken en lijkt het gewoon niet te willen. Waarom niet? Waarom niet wat struiken om het monument heen of rond de Mupi? Omdat de wethouder een aansporing nodig heeft en niet vergroenen geen optie is; de volgende motie.

Verzoekt het college:

  • in het definitieve ontwerp meer groen door de gemeente te laten toevoegen dan in het voorlopig ontwerp voor de Plaats is aangegeven;

Tot slot, heeft mijn fractie ernstige twijfels over het shared space concept dat het college hier wil uitrollen. Hoe voorkomen we dat we niet net als bij de Grote Marktstraat eindigen met een grote stenige vlakte waar voetganger en fietser zich onveilig wanen? Gelukkig is het college in de Grote Marktsstraat wat groen betreft wel na jaren tot inkeer gekomen en heeft wat groen geplaatst. Hopelijk hoeft dat hier niet jaren te duren.