Bijdrage Masterplan IT


13 mei 2020

Voorzitter,

Voor ons ligt het plan voor de herstructurering van de gemeentelijke ICT. Als we zien wat de huidige staat hiervan is, kunnen we ook concluderen dat we hier niet lang mee kunnen wachten. De systemen, licenties en opslag staan op het randje van de uiterste houdbaarheidsdatum. De Partij voor de Dieren vindt het kwalijk dat het systeem dermate verouderd is dat er nu een berg achterstallig onderhoud gepleegd moet worden om orde op zaken te stellen.

Dit plan van 36,6 miljoen zal een langlopend traject worden waarbij veel onvoorziene problemen en vertragingen op kunnen duiken. Hoewel wij als raad hier niet op detailniveau van op de hoogte van hoeven te zijn, is het wel belangrijk dat wij onze controlerende taak kunnen uitvoeren. Wij roepen het college op om de raad op de hoogte te houden van het verloop van dit plan middels de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • een richtlijn op te stellen over de momenten waarop de raad op de hoogte wordt gehouden over het Masterplan IT;
  • hierin verslag wordt gedaan van de kwaliteit van het project aan de hand van de vastgestelde KPI’s, eventuele risico’s (oranje/rood), de financiële verantwoording, alsmede een samenvatting van de jaarlijkse controle van KPMG.