Bijdrage Gedempte gracht


13 mei 2020

Voorzitter,

We hebben het vandaag over een plan om de gebouwen aan de Gedempte grachten te slopen. Deze gebouwen zien er nu treurig uit vanwege achterstallig onderhoud maar zijn het behouden waard.

Niet voor niets is in het bestemmingsplan aangegeven dat deze gebouwen ‘essentiële onderdelen van het rijksbeschermde stadsgezicht’ vormen en ‘Sloop van deze gebouwen is ongewenst’. Juist deze panden hebben een extra bescherming gekregen. En dat is niet voor niets, want dit zijn 17e en 18e eeuwse panden waarvan het college aangeeft dat het het ‘laatste stukje kleinschalige bebouwing in dit deel van de binnenstad en een van de oudste delen van de binnenstad’ is.

Alle seinen wijzen er dus op dat renovatie de voorkeur verdient. Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we hier dus op inzetten en als Raad niet instemmen met sloop. Vandaar een amendement om niet de verklaring van geen bedenking af te geven.

Op die manier kunnen we dit unieke stukje geschiedenis in ons centrum behouden.