Bijdrage Nota voor­raad­beleid 2020 en Huis­ves­tings­ver­or­dening


Cie Ruimte

21 april 2021

Voorzitter,

Dank; ook aan de insprekers. Ook specifiek mooi om de verschillende initiatieven te horen. Zou de wethouder kunnen ingaan op hoe hij aankijkt tegen de initiatieven? Hoe kijkt de gemeente aan tegen Buurtgoed Vastgoed en hoe kan de gemeente hieraan bijdragen?

In eerste termijn bleef een onderwerp prominent openstaan en dat was de systematiek hoe wordt bepaald in welke wijken kamerverhuur kan plaatsvinden. Vele partijen gaven aan dat de 5% zonder aanpassing niet een goede proxy is voor leefbaarheidsgevolgen. Als een wijk bijvoorbeeld al zeer verdicht is door splitsing wordt veel kamerverhuur daarbovenop toegestaan. Zo worden wijken, zoals het Belgisch Park en Ypenburg, ontzien, terwijl wijken zoals Bezuidenhout en Vruchtenbuurt juist meer kunnen worden verkamerd.

Op basis hiervan stelde de Partij voor de Dieren tijdens het debat toen voor om meer te kijken naar bevolkingsdichtheid. Dit heeft wijkberaad Bezuidenhout ook ter hand genomen en heeft voorgesteld om die 5% te wegen naar bevolkingsdichtheid. Op die manier wordt ook de druk op de openbare ruimte meegenomen. Een wijk met vele vrijstaande villa’s kent namelijk minder druk op de openbare ruimte dan een wijk met veel flats. Ik zou graag een reflectie van de wethouder wensen op dit voorstel dat ik hem ook vooraf aan de commissie heb gestuurd.

Er zijn talloze mogelijkheden om meer rekening te houden met de bezetting van de openbare ruimte. In het CID wordt bijvoorbeeld gestuurd op het aantal vierkante meters groen per woning. Ik zou graag van de wethouder horen of hier een kans ligt.

Voorzitter, waar een wil is is een weg. Alleen leek in de eerste termijn die wil er nog niet te zijn bij de wethouder. Ik hoop dat die wil er nu wel is. Graag hoor ik daarom van de wethouder welke mogelijkheden hij ziet om tegemoet te komen aan de zorgen van de raad.

Voorzitter, dan een paar andere zaken uit de eerste termijn. We zijn op basis van de beantwoording in eerste termijn nog niet overtuigd van de beperking qua toeristische verhuur naar 30 dagen en 5 keer en we begrijpen niet dat sociale huurwoningen niet worden uitgesloten. Op dit laatste graag nog een reactie.

Verder hebben we nog steeds zorgen over de huurdersvergunning. Wij vragen ons af of dit niet meer lasten dan baten oplevert.

En tot slot, hebben we zorgen over short stay en hotels. Het college voert twee gescheiden vormen van beleid, maar meer short stayplekken en hotels zorgt voor minder woningen. Wat de Partij voor de Dieren betreft zouden we echt moeten vastleggen dat we als gemeente terughoudender zijn in de uitgifte.

Specifiek staat in de memorie van toelichting het volgende: “Via een omzettingsvergunning kunnen gemeenten kamerverhuur of logiesbedrijven in buurten en wijken reguleren. Indien kamerverhuur geconcentreerd is in enkele straten, heeft dat een effect op de leefbaarheid in die straten. Door kamerverhuur, het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimten, te beperken per straat, buurt of wijk, worden de lasten die gepaard gaan met kamerverhuur meer gespreid over de stad.” Deze ruimte in de toelichting zou de wethouder moeten pakken.


Interessant voor jou

Bijdrage Groene Stadsentree: Vertraging project Koekamp

Lees verder

Bijdrage Initiatiefvoorstel Actieve afvalvoorlichting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer