Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Actieve afval­voor­lichting


Commissie Leef­om­geving

22 april 2021

Inleiding

Voorzitter,

Vorig jaar werd maar 33 procent van het afval gescheiden ingezameld en het lijkt niet snel te verbeteren (in 2019 31,9%). Terwijl in 2020 75% van het afval gescheiden ingezameld had moeten zijn, aldus het Rijk.

Den Haag loopt nu hopeloos achter op andere gemeenten. Het is heel belangrijk om dit percentage te verhogen; nu gaan namelijk waardevolle grondstoffen letterlijk de lucht in.

Met dit voorstel zetten we in op communicatie. Bewoners krijgen namelijk weinig te horen over hoe ze afval gescheiden kunnen inzamelen. Je moet zelf op het idee komen informatie online op te zoeken om die tegen te komen. Hier willen we verandering in brengen; vandaar dit initiatief.

Met dit initiatief wordt bewerkstelligd dat informatie over afvalscheiding niet alleen op eigen initiatief van de individuele Hagenaar te bereiken is, maar dat deze kennis ook regelmatig actief door de gemeente wordt verspreid. Zo kan de gemeente afvalscheiding actiever stimuleren.

We stellen in grote lijnen twee zaken voor:

  • Verhuizers naar of binnen Den Haag per brief te informeren over de afvalscheidingsmogelijkheden

  • En: Haagse huishoudens jaarlijks te informeren over de afvalscheidingsmogelijkheden op hun adres.

We zijn teleurgesteld in het pre-advies waarin niet wordt ingezet op betere informatie aan bestaande inwoners. We horen graag hoe de commissie aankijkt tegen dit onderwerp.

Commissiebijdrage

Voorzitter,

Het percentage gescheiden afval is bedroevend. Voor een deel is dit te verklaren doordat de ruimte in de stad beperkt is, maar de gemeente heeft ook een grote rol. Als de gemeente mensen nooit informeert over de mogelijkheden van gescheiden afval zullen mensen dit niet oppakken.

Voorzitter, dit is het verschil van inzicht tussen het college en de Partij voor de Dieren. Het college blijft geloven dat de spreekwoordelijke gescheiden (afval)berg naar Mohammed komt, terwijl ze er zelf wat voor moet doen. Het resultaat tot nu toe is bedroevend en daar kan en moet verandering plaatsvinden.

Het college adviseert met de welkomstbrief van de burgemeester een algemene flyer over het onderwerp afval meesturen. Dit is een goede start, maar betreft alleen een intensivering op het gebied van nieuwe inwoners. Alle andere Hagenaren en Hagenezen worden niet actief herinnerd aan de afvalscheidingsmogelijkheden. Kan de wethouder aangeven waarom niet meer voorlichting mogelijk is voor bestaande inwoners?

Dit zou bijvoorbeeld kunnen door eens per jaar informatie hierover per post te versturen. Het college geeft aan dat per adres de dichtstbijzijnde afvalstraat verschilt en dat het veel werk kost om specifieke informatie te geven. Hier is toch wel een oplossing voor te vinden? Bijvoorbeeld met een kaart per wijk met de dichtstbijgelegen plekken. Waarom staat de wethouder hier niet voor open?

De wethouder verschuilt zich verder achter het kostenaspect, maar dit is wel gek, want de afvalheffing is kostengebaseerd. En het is daarbij aannemelijk dat de kosten voor de afvalverwerking zullen dalen als de geïntensiveerde communicatie over afvalscheiding succesvol is. De verwerking van ongescheiden restafval is voor gemeenten namelijk relatief duur. Graag een reactie van het college op dit punt.