Samen­wer­kings­over­een­komst t.b.v. aanleg Warm­telinQ/Leiding door het Midden


Commissie Leef­om­geving

12 mei 2021

Voorzitter,

Het moge ondertussen duidelijk zijn: de Partij voor de Dieren is geen voorstander van de Botlekpijp die als een orkaan een ravage in de stad zal aanrichten. Veel zorgen van de insprekers herkennen we. De Partij voor de Dieren vindt het onverstandig om deze smeerpijp door Den Haag te trekken. Vandaag hebben we het echter specifiek over de overeenkomst met de Leiding door het Midden. Hierover een aantal vragen. Allereerst over artikel 4. Hierin staat dat de gemeente streeft naar tijdige en kostenefficiënte/doelmatige realisatie van het Project. Waarom is het nodig om daarop te committeren? Waarom niet de punten uit het coalitieakkoord in de SOK verankeren?

Ook staat er in de overeenkomst dat de gemeente zich conformeert aan de provinciale coördinatie van de benodigde vergunningen. Waarom doet zij dit? Dit hoort toch helemaal niet te worden vastgelegd in een private overeenkomst?

Mijn fractie vraagt zich verder af of deze bepalingen niet veel juridische instrumenten uit handen van de gemeente slaan mocht ze in beroep willen tegen het PIP. Graag een reactie.

Verder staat in de overeenkomst dat de gemeente geen mediavragen mag beantwoorden als ze niet over de uitoefening van de gemeentelijke wettelijke bevoegdheden gaan. Waarom zou de gemeente in hemelsnaam zich hierop willen committeren? Ook staat dat de gemeente het project ondersteunt door middel van het inzetten van bestaande communicatiemiddelen en communicatiekanalen van de Gemeente. Ook hier de vraag; waarom zou de gemeente zich willen committeren aan deze inzet? Vooral aangezien de gemeenteraad best kritisch is over het project.

Tot slot, waarom is in de overeenkomst niet meer opgenomen over de compensatie voor wijken die worden getroffen, bijvoorbeeld Transvaal?

Interessant voor jou

Bijdrage Initiatiefvoorstel Actieve afvalvoorlichting

Lees verder

Voorstel van het college inzake RES 1.0 Rotterdam Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer