Bijdrage Groene Stad­sentree: Vertraging project Koekamp


Cie Ruimte

21 april 2021

Voorzitter,

Ondertussen zijn de plannen voor de Koekamp al 2 jaar uitgesteld en kijken we al lang aan tegen een een bouwput. Zoals het er nu voor staat had de gemeente met beide handen het voorstel van belangenverenigingen kunnen aangrijpen in plaats van de juridische weg opzoeken. Denkt de wethouder hier net zo over? Hoeveel heeft dit uitstel de gemeente ondertussen gekost, bijvoorbeeld aan hekhuur?

Dan de rechtszaak. In de rechtszaak kwam naar voren dat er geen aanlegvergunning is. Kan de wethouder aangeven of die er ondertussen wel is?

Voorzitter, het college dat steeds groene woorden gebruikt, heeft ons al jaren opgezadeld met deze bouwput. En gegeven dat er nog twee uitspraken worden afgewacht en twee rechtszaken al zijn verloren is het echt realistisch dat er eind dit jaar een verbetering is te zien? Wanneer verwacht de wethouder überhaupt een uitspraak?

AVN, Fietsersbond en vele anderen kwamen met een kleine, maar belangrijke aanpassing om het plan van de gemeente voor een grote fout op de Koekamp te behoeden. En toch greep de gemeente het niet met beide handen aan. Kan de gemeente niet nog de hand reiken zodat de gemeente weer op het pad komt van verbinding in plaats van juridificering?

Specifiek was een belangrijk punt de afgraving van de Hertenkamp om meer wateropvang te realiseren. Met de komst van de haven is er nieuwe wateropvang. Is dit niet een mooie aanleiding om het Hertenkamp met de waardevolle bomen in stand te houden?