Bijdrage opt-in systeem (ja/ja sticker)


Cie Leef­om­geving

12 maart 2020

Het heeft even geduurd, maar vier jaar nadat de Partij voor de Dieren via schriftelijke vragen het college had gevraagd of zij ook bereid waren om de ja-ja sticker ook in Den Haag in te voeren is het dan eindelijk zover. Op 1 april 2020 zullen vele grappen worden gemaakt, maar op die dag maakt de gemeente Den Haag serieus werk van het terugdringen van papierafval.

Zoals het raadsvoorstel ook aangeeft belanden de folders van ruim 30% van de Nederlandse huishoudens ongelezen in de papierbak, als we geluk hebben. Anders nog ongunstiger: bij het huisvuil dat wordt verbrand.

Belangrijk om hier nogmaals te vermelden dat folders niet worden verboden, maar dat er werk wordt gemaakt van het vele afval. Zeker nu er zoveel digitaal gaat. Er zijn diverse app’s waarop men folders kan inzien, persoonlijke aanbiedingen kan je via je mail binnenkrijgen etc. Maar, wil je toch liever de papieren folders ontvangen, dan kies je ervoor om de sticker op je brievenbus te plakken.

Maar er komen nog meer milieu winsten bij kijken. Voor al het papier dat nu wordt gebruikt om de folders te maken hoeven minder bomen te worden gekapt. Naar schatting zo’n 33.000 minder dode bomen voor een grote gemeente als Den Haag. En hopelijk horen daarmee de stapels van gedumpte stapels folders in sloten of parken ook bij het verleden.

Voorzitter, we moesten er even op wachten maar zijn blij dat dat na de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren nu eindelijk waardevolle grondstoffen niet ongebruikt bij het afval terecht komen.

Dankuwel.