Bijdrage Parelmoer


Cie Ruimte

3 februari 2021

Voorzitter,

Ik ga in op 2 punten: de slechte afdoening van onze motie en de agenda Ruimte voor de Stad die in de prullenbak belandt.

Allereerst onze motie. Met dit plan gaat veel groen verloren en diverse bomen worden gekapt. Naar schatting wordt 2748 vierkante meter aan onbebouwde ruimte versteend onder andere door de aanleg van parkeerplaatsen bij dit OV-knooppunt. Vandaar de aangenomen motie om bij het voorleggen van de specifieke verklaring ook met een plan te komen om het verlies aan groen te beperken. Als ik de afdoening lees wordt dit vooruitgeschoven en is er geen enkel tastbaar vergroeningsplan. Waarom heeft de wethouder niet serieus werk gemaakt van het compenseren van het verlies aan groen? Óf door het project wat aan te passen óf door met een concreet plan voor de omgeving te komen? En waarom zegt de wethouder niet gewoon dat hij de motie naast zich neerlegt in plaats van het omfloerst weg te schrijven? Wat mijn fractie betreft is dit niet hoe een wethouder met moties moet omgaan. Komen er verder überhaupt ergens in Moerwijk vierkante meters groen bij?

Dan het bredere plaatje. Waar we net plannen hebben besproken voor een sterke verdichting in Zuidwest met veel meer woningen; gaan we hier juist ontdichten en verdwijnen daarbij ook sociale woningen. De Partij voor de Dieren kan er niet bij dat juist dichterbij een station wordt gekozen om eengezinswoningen te bouwen terwijl ze verderop worden gesloopt. Ook de enorme ontgroening is overduidelijk in tegenspraak met de agenda Ruimte voor de Stad. Waarom geeft de wethouder niet eerlijk toe dat het college gewoon zijn oren laat hangen naar corporaties en projectontwikkelaars en de agenda Ruimte voor de Stad het kader niet meer vormt? En dat de woonagenda ook maar een mening is?