Bijdrage Plan­uit­wer­kings­kader Burge­meester Patijnlaan


Cie Ruimte

13 januari 2021
Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor de stukken. Hoor graag van de wethouder een reactie op de punten van de inspraak bijv over de rooilijn en de beeldkwaliteit van het gebouw. De Partij voor de Dieren wil drie punten maken.

Allereerst het groen. Uit de stukken begrijp ik dat het groene binnenterrein waarschijnlijk verdwijnt. Hoeveel groen gaat het om en hoeveel bomen staan er die dan zullen sneuvelen? Hoeveel vierkante meter groen zal er naar verwachting netto verdwijnen? Kan de wethouder verder ingaan op het punt van de inspreker dat voldoende ruimte moet zijn voor grote bomen? Is de wethouder bereid om dit in het PUK op te nemen?

Dan het monument. Ik begrijp dat die volledig wordt behouden. Dat is mooi. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de uitbreiding geen monumentale status heeft, maar wel door de afdeling Monumentenzorg gewaardeerd wordt. Waarom wordt niet gekozen om in te zetten op deels behoud? Dit des te meer dat dit gebouw in de gemeentelijke inventarisatie juist net als beeldbepalend voor deze bouwperiode is benoemd. Wat is zo’n benoeming waard, als er niet naar wordt gehandeld?

Tot slot, de bestemming. Op dit moment hebben de gebouwen een maatschappelijke bestemming. Ik begrijp dat het college een internationale organisatie wenst, maar welke bestemming krijgt het gebouw dan volgens de planregels precies? Is er verder vraag naar deze ruimte bij internationale organisaties? Hoe heeft de gemeente dit in kaart gebracht? Waarom heeft het college niet gekozen om hier bijvoorbeeld woningbouw toe te staan? Hoe kijkt de wethouder naar de punten van insprekers hierover?


Interessant voor jou

Bijdrage Startnotitie omgevingsvisie Den Haag

Lees verder

Bijdrage Nota van Uitgangspunten ROC Mondriaan Oude Middenweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer