Bijdrage Plan­uit­wer­kings­kader St. Jans­klooster


Raad

15 juli 2020

Voorzitter,

Bij dit plan verdwijnt weer groen. 528 vierkante meter om precies te zijn en waarschijnlijk nog meer. Dit zou wat de Partij voor de Dieren betreft gecompenseerd moeten worden. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college slechts medewerking aan dit plan te verlenen als elders daadwerkelijk de groene ruimte wordt gecompenseerd.