Bijdrage Gebieds­agenda Campus­bou­levard


Raad

15 juli 2020

Voorzitter,

In de plannen rond de campusboulevard zijn smalle torens en wat plukjes groen ingetekend terwijl juist wat grotere groene ruimte plaats kan bieden aan waardevol groen met hoge bomen. We willen suggesties doen om dit te bereiken. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college bij de ontwikkeling naast het Prins Bernardviaduct in te zetten op het creëren van een groter aaneengesloten groene ruimte, bijvoorbeeld door:

  • de plaatsing van de torens te heroverwegen (en samen te voegen tot een groter bouwplot) en op die manier aaneengesloten groene ruimtes te creëren;
  • doorgaande auto’s en/of tram (eerder) van de Schedelhoekshaven te verplaatsen naar de Campusboulevard (Prins Bernardviaduct);
  • de vele ‘hoogwaardige buitenruimte’ dat vaak versteend zal zijn compacter te maken en aan te sluiten bij aangewezen groene ruimtes.