Bijdrage Voorstel van het college inzake Ziens­wijze lucht­vaartnota 2020-2050


Raad

15 juli 2020

Voorzitter,

Luchtvaart speelt een belangrijke rol voor het woongenot van mensen. Een lichtpuntje van de crisis voor velen was dan ook minder geluidsoverlast. Daarnaast moeten we minder vliegen om klimaatopwarming tegen te gaan. Daarom is het goed dat we zienswijzen indienen. Als Partij voor de Dieren hebben we wel een aantal aanscherpingen.

Met ons eerste amendement willen we ervoor zorgen dat de geluidsoverlast voor omwonenden niet toeneemt door de uitplaatsing van maatschappelijke vluchten. En met ons tweede amendement willen we erop aandringen dat de luchtvaart ook zijn steentje bijdraagt bij het terugdringen van de CO2- en stikstofuitstoot. Nu is bijvoorbeeld de ambitie om in 2030 slechts op het niveau qua CO2-uitstoot te liggen gelijk aan 2005 en wordt slechts in 2070 ingezet op CO2-neutraal. Dit kan en moet ambitieuzer!