Bijdrage Kadernota Inkoop­beleid Den Haag 2020


Raad

14 juli 2020

Voorzitter,

We wachten al sinds 2015 op een gedegen inkoopbeleid. Wij hebben hier daarom al eerder een motie van treurnis over ingediend. Met een budget van bijna een miljard euro per jaar, is een goed inkoopbeleid namelijk essentieel. Nu er eindelijk een nieuw stuk ligt moeten we echter het spelletje van zoek de verschillen spelen. Het is namelijk weer een stuk wat gewoon op een zeer hoog abstractieniveau de inzet beschrijft. Terwijl het van belang is om nu eindelijk concreter te worden. Hierover zijn al eerder amendementen en moties ingediend die niet zijn uitgevoerd.

We gaan het nu nogmaals proberen met een amendement om de duurzaamheidscriteria per productcategorieën stapsgewijs uit te werken.

Ook was in het voorstel uit 2015 beloofd een jaarrapportage te versturen. Deze is nooit gekomen. Dit terwijl dit erg belangrijk is om de voortgang te controleren. Daarom dienen we een amendement in om te zorgen dat er een voortgangsrapportage komt en op die manier de raad kan zien dat er daadwerkelijk de door de wethouder beloofde verbetering wordt ingezet.

Ik ga ervan uit dat de wethouder deze twee amendementen kan omarmen gegeven dat dit twee punten zijn die al eerder zijn beloofd en niet zijn uitgevoerd. Als de wethouder echt verbetering wil aanbrengen in het beleid is het uitvoeren van deze delen van eerdere raadsbesluiten voor mijn fractie essentieel.

(Na afwijzing van beide amendementen, heeft de Partij voor de Dieren Den Haag een motie van treurnis ingediend.)