Bijdrage Preadvies van de Welstands- en Monu­men­ten­com­missie over Dreven


10 november 2021

Voorzitter,

Elke keer vraagt de raad om informatie over het beschermd stadsgezicht. Want het is nogal wat om een beschermd stadsgezicht te gaan slopen. Daarom vroegen meerdere partijen om de adviezen en de toetsing door de welstandscommissie: Met een technische vraag, in een debatbijdrage of in een motie. De wethouder zag, hoorde en hield informatie achter. Waarom vraag ik aan de wethouder? Waarom een belangrijk advies van een orgaan dat door de raad is ingesteld achterhouden?

Voorzitter, op het moment dat de wethouder een 152 pagina's tellend document naar de raad stuurt over het intrekken van het Beschermd Stadsgezicht van De Dreven, had de wethouder al een Welstandsadvies. Hij had die naar de raad kunnen sturen, hij had de raad kunnen informeren, maar koos om de raad niet te informeren. Waarom vraag ik aan de wethouder? Waarom koos de wethouder de raad niet te informeren, terwijl die informatie belangrijk was voor het bespreken van de plannen. Het college presenteert sloopplannen, wil het beschermd stadsgezicht schrappen, maar vergeet de raad te vertellen wat de welstandscommissie hiervan vindt. Mijn fractie keurt dit gedrag van de wethouder af. De raad behoort proactief te worden geïnformeerd, niet in het ootje te worden genomen.

Voorzitter, het advies is niet zomaar een advies. Het komt van het hoogste orgaan op het gebied van welstand en is vernietigend. Waar de wethouder kiest om de wijk bij het grofvuil te zetten houdt de monumentencommissie vast aan de kaders van het beschermde stadsgezicht in De Dreven. Niet de sloopwoede van de wethouder en het achterstallig onderhoud van Staedion zou centraal dienen te staan, maar hoe binnen de beschermde status aan de slag te gaan.Waarom wil de wethouder zo graag slopen? En waarom heeft de wethouder niet gekeken naar tussenvormen zoals de welstandscommissie aandraagt?

Tot slot, dit gaat niet alleen om de Dreven. Laat ik afsluiten met het gevaarlijke precedent die het Welstandsadvies benoemt waar ik graag een reactie van de wethouder op wens: ‘Als een buurt met een beschermde status niet verbeterd kan worden en aangepast aan de opgaven van deze tijd zonder grootschalige sloop en volledige typologische transformatie, dan zijn alle andere wederopbouwbuurten kansloos, vogelvrij en rijp voor de sloop.’


Interessant voor jou

Bijdrage Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Madurodam n.a.v. tussenuitspraak Raad van State

Lees verder

Bijdrage Grondstoffenplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer