Bijdrage Subsi­die­bestel Cultuur 2025-2028


25 mei 2023

Voorzitter,

Ik zal eerlijk zeggen, ik maak me zorgen over het nieuwe cultuurplan. Dat is natuurlijk een direct gevolg van het drama dat zich rondom het VORIGE cultuurplan heeft afgespeeld. We weten allemaal dat er te weinig budget is om de huidige cultuursector overeind te houden, laat staan dat er genoeg is voor vernieuwing, verjonging en ruimte voor experiment. Dat betekent dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

De vorige periode zouden tientallen culturele instellingen hun subsidie hebben verloren, als de gemeenteraad achteraf niet had ingegrepen. Rechtszaken volgden. Zowel de sector, als de raad en het college hielden er een klein trauma aan over. Maar toen ik de procesbrief las, zag ik dat de raad niet méér betrokken wordt, maar minder. Door te kiezen voor een tenderprocedure, valt er niets meer te redden achteraf. Het voelde een beetje alsof een bedrijf dat veel klachten heeft gehad, gewoon het klachtenloket heeft gesloten, en zo hun probleem met klachten heeft opgelost. Dan kan beter. Daarom dien ik een aantal moties in.

Verzoekt het college:

in het MJB-proces een integraal afwegingsmoment met de raad in te bouwen om te voorkomen dat na de uitspraak van de adviescommissie een grote kaalslag valt in de culturele sector.

Ook vindt mijn fractie het belangrijk dat de adviescommissie eerder aan de bel trekt als zij potentiële problemen ziet bij het uitvoeren van het beleidskader.

Verzoekt het college:

om de voorzitter van de adviescommissie te verzoeken dat op het moment dat hij constateert dat er een kaalslag valt of er potentiële problemen zijn als gevolg van het beleidskader, hij tijdig de wethouder informeert, zodat de wethouder daarover met de raad in overleg kan.

Dan, voorzitter, Fair Pay. We willen dat mensen in de culturele sector ook fatsoenlijk betaald kunnen worden, maar deze sector kan zich dat niet veroorloven. Als we als gemeente Fair Pay willen, zullen we daarvoor moeten betalen. Andere steden, zoals Rotterdam en Nijmegen, gingen ons al voor met een vanzelfsprekendheid die ik hier in Den Haag echt mis.

Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

bij het maken van de begroting 2024 geld vrij te maken voor een structurele Fair Pay toeslag voor middelgrote en kleine culturele instellingen (< €1 mln subsidieaanvraag), buiten het cultuurbudget.