Bijdrage Visie op religieus erfgoed


Cie Ruimte

19 november 2020

Voorzitter,

De wethouder vroeg ons om geduldig te wachten, zoals een boer die wacht op de oogst. Een paar seizoenen gingen voorbij en de oogst, de nieuwe kerkenvisie, kwam maar niet binnen. Maar we hielden moed en nu is hij er toch (Jakobus 5:7).

Complimenten voor al het werk. De Partij voor de Dieren ziet echter ook dat de kerkenvisie op twee gedachten hinkt om nog een Bijbelse spreuk te gebruiken (Koningen 18:21). Allereerst zegt ze dat alle kerken beschermingswaardig zijn en anderzijds bekijkt ze niet meer kerken die niet meer in gebruik zijn. Dat is toch gek? Ook deze kerken zouden een analyse verdienen en niet slechts worden benoemd. Is de wethouder het hiermee eens?

De Partij voor de Dieren ziet dat te vaak kerken worden verkocht met het oog op een sloop-nieuwbouwplan. Kerken zijn beeldbepalende gebouwen en moeten niet aan de hoogst biedende sloper worden verkocht. Het is daarom goed dat de gemeente met deze nieuwe visie behoud van kerken uitstraalt. En dat de regels duidelijk zijn. 4 jaar lang wordt ingezet op behoud met een duidelijk communicatietraject met de buurt en geïnteresseerden.

Kerken als de Theresiakerk, Ontmoetingskerk en Martelaren van Gorcumkerk lijken echter buiten deze regels te vallen. Klopt dat? Ook deze zijn toch beschermingswaardig? Waarom wordt niet ingezet op behoud van deze kerken die niet nog steeds als kerk worden gebruikt? Waarom zet de gemeente niet voor haar eigen kerk, de Martelaren van Gorcumkerk, in op behoud? En waarom staat er bij de Theresiakerk sloop-nieuwbouw genoemd terwijl dit plan al door de gemeenteraad is afgewezen?