Bijdrage Voorstel van het college inzake kapi­taals­ver­sterking Stedin


Cie Bestuur

2 juni 2021
Voorzitter,

Stedin is als publiek bedrijf verantwoordelijk voor vele regionale energienetten. Niet alleen in Den Haag, maar ook in vele andere regio's. Gegeven dat Stedin geld nodig heeft voor haar investeringen is het logisch dat de overheid een bijdrage levert. Nu hebben wij als gemeente een moeilijke beslissing te nemen. Wel of niet aandelen kopen van Stedin? Aan de ene kant is het een goed idee om een van de grootste aandeelhouders van dit bedrijf te blijven, zodat we de bedrijfsvoering kunnen aansturen. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, hebben we daar de energiebedrijven bij nodig en aandeelhouder zijn kan daarbij helpen. Bovendien leveren nieuwe aandelen gegarandeerd rendement van 3% op, wat sowieso meer is dan als dit bedrag op de bank blijft staan.

Aan de andere kant zouden we dit geld ook goed kunnen gebruiken om direct in de stad te steken door bijvoorbeeld Haagse huizen te verduurzamen.

Voor beide keuzes valt iets te zeggen, maar wat de Partij voor de Dieren betreft is de oplossing van het college een halfbakken tussenoplossing. Door ervoor te kiezen om maar een deel van de aandelen te kopen raken we én onze aandeelhouderspositie kwijt én we geven middelen uit die geoormerkt zijn om de stad van te verduurzamen. Wat is de motivatie van het college om voor deze tussenoplossing te kiezen? Wat is de meerwaarde van maar een deel van de aandelen aankopen? Wat zou er met onze aandeelhouders positie gebeuren als we hiervoor kiezen?

Verder is het vreemd en onlogisch dat de 10 miljoen zouden worden gehaald uit de middelen die hard nodig zijn om de Haagse woningen te verduurzamen. Deze 10 miljoen wordt daar dan niet nu aan besteed maar wordt gebruikt voor de landelijke investeringen van Stedin. Kan de wethouder mij de logica daarachter proberen uit te leggen?

Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we betere keuzes maken. Óf we kiezen er voor geen aandelen te kopen en gebruiken al het Enecogeld om Haagse huizen te verduurzamen, zoals afgesproken. Óf we kopen de aandelen die we naar rato kunnen kopen voor 33 miljoen, zodat we onze sterke onderhandelingspositie behouden en we een gegarandeerd rendement op strijken. In dit laatste geval zouden we, als hiervoor de Enecomiddelen worden gebruikt, dit geld uit alle Enecoreserves naar rato halen aangezien het tekort aan middelen is voortgevloeid uit de verkoop van Eneco. Graag een reactie van de wethouder.