Bijdrage Voortgang aanpak winkel­gebied Loos­duinen


25 oktober 2023

Voorzitter,

Namens de Partij voor de Dieren wil ik graag enkele punten aankaarten over het winkelcentrum in Loosduinen.

Ten eerste, we lezen dat de openbare ruimte opgewaardeerd wordt. Maar over verticaal groen blijft de brief vraag. Het verticale vindt mijn fractie minder belangrijk. Horizontaal, diagonaal of rondom in een lus, alles is welkom als het groen aangaat. Maar wat is nu precies het plan voor vergroening? Wanneer krijgen we daar duidelijkheid over? Graag een reactie van de wethouder.

Daarnaast, ik begrijp uit de brief dat slechts een deel van de luifels aangepakt wordt. Betekent dit niet dat we straks met een lappendeken aan stijlen zitten? Wordt het geen versnippering zo? Hoe kijkt het college hiernaar?

Dan, in de toezegging van augustus werd gesproken over een voortgangsrapportage. Deze zou ingaan op vergroening, het luifelplan, het Offerspand en de verlichting bij het parkeerdek. Kan de wethouder aangeven of dit korte briefje dat we ontvingen de rapportage was? Want eerlijk gezegd, het voelt allemaal een beetje liefdeloos aan. En dat terwijl een groene uitstraling en een mooi winkelcentrum juist zo wenselijk is voor Loosduinen.

Interessant voor jou

Bijdrage Adviescommissie Omgevingskwaliteit en Erfgoedverordening

Lees verder

Bijdrage MKB-toets

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer