Bijdrage ‘Wensen en beden­kingen’ t.b.v. aanleg Warm­telinQ Vlaar­dingen-Den Haag


Cie Leef­om­geving

3 februari 2022


Voorzitter,

Mijn belangrijkste vraag is: waarom? Waarom zouden we de overeenkomst nu tekenen?

We zijn bezig met een rechtszaak over de leiding en we hebben dit onderwerp bijna een jaar geleden besproken en nu popt het weer op. waarom niet gewoon wachten met tekenen?

Het college geeft aan dat rond het SOK en de UVOK op verschillende punten geen overeenstemming is bereikt. Dit zijn de punten die de PvdD heeft ingebracht in de commissie, namelijk dat de gemeente streeft naar tijdige en kostenefficiënte/doelmatige realisatie van het Project en dat de gemeente geen mediavragen mag beantwoorden. Waarom dan nu tekenen? Wat gebeurt er met de punten waar geen overeenstemming over is bereikt? Kunnen we niet beter na de verkiezingen en nadat de rechtszaak is geweest het tekenen van dit stuk bezien?