Bijdra­ge­Pres­ta­tie­af­spraken


Raad

14 maart 2019

Voorzitter, bij behandeling van de woonagenda hebben we gehoord dat de wethouder de prestatieafspraken niet vooraf met de Raad wil delen. Tegelijk zien we dat de afspraken nu op het gebied van duurzaamheid weinig voorstellen. Daarom is van belang dat de Raad zich duidelijk uitspreekt om te voorkomen dat we over een paar maanden weer als Raad achter de feiten aanlopen. Vandaar de volgende motie:

Spreekt uit dat:

  • wenselijk is dat bij de prestatieafspraken voor 2020 en verder concrete duurzaamheidsdoelen met de corporaties worden afgesproken die bijdragen aan een klimaatneutraal Den Haag in 2030.