Raads­voorstel voor­ontwerp tramlijn 1 Tracedeel Javastraat-Alexan­der­straat-Parkstraat


Cie Leef­om­geving

23 januari 2020

Voorzitter,

Ook bij dit deel van het tracedeel tramlijn 1 heeft mijn fractie ook een aantal vragen. In het stuk is een van de uitgangspunten het zoveel mogelijk handhaven van de parkeerplaatsen in de Alexanderstraat. Aangezien deze parkeerplaatsen vooral voor de ambassades zijn en in het collegeakkoord vooral gesproken wordt over dat bewoners in hun eigen straat kunnen parkeren. Heeft mijn fractie hier toch een aantal vragen over.

  • Waarom is als uitgangspunt opgenomen dat het parkeren in de Alexanderstraat zoveel mogelijk blijft?
  • Is bijvoorbeeld overwogen om de parkeerplaatsen op deze monumentale locatie op te heffen?
  • Welke voorwaarden zijn gesteld om parkeerplaatsen te handhaven al dan niet op te heffen?

Dan over groen.

  • Alexanderstraat is rijksbeschermd stadsgezicht. Vallen de te kappen bomen daar niet onder?
  • Bomen staan dicht op bebouwing en kunnen daardoor niet die kant op groeien. Dit is natuurlijk al jaren bekend. De bomen staan er al dertig jaar en zijn al bijna hoger dan de huizen. De vraag is of dit bij gevestigde, volwassen bomen een reden is om hun behoud minder prioriteit te geven.
  • Is onderzocht of de bomen kunnen worden verplant?
  • Zou je de haltes kunnen vergroenen? Groen dak op Abri’s? Heggen naast de hekken? Bloembakken aan de hekken? Is het mogelijk meer laagblijvend groen in het ontwerp op te nemen?
  • Voldoet een gedeelde rijbaan tussen auto en fiets, waarbij auto’s 30 km/uur rijden, aan de gemeentelijke voorwaarden? Is het ook mogelijk een fietsstraat te realiseren, waarbij door een lagere rijsnelheid de fietsveiligheid nog verder wordt verbeterd? Het is immers ook geen route voor de hulpdiensten. Graag een reactie van de wethouder.

Graag ook een reactie van de wethouder op de inspreker.