Raads­voorstel voor­ontwerp tramlijn 1 Tracedeel Jurriaan Kokstraat-Badhuiskade


Cie Leef­om­geving

23 januari 2020

Voorzitter,

Gister nog bij Raad in de Stad in Laak had ik het met de heer de Vuijst van GroenLinks over zeemeeuwen en waar je die kan bewonderen. Natuurlijk is een van de opties om tram 1 te pakken naar Scheveningen. En vandaag bespreken we het toekomstbestendig maken van diezelfde tramlijn. Twee weken geleden spraken we hier in de commissie leefomgeving over het Tracedeel Gevers Deynootweg voor tram 1. Nu stappen we in de tram voor een andere route.

Mijn fractie heeft bij het lezen van de plannen een aantal vragen. Want waarom is als uitgangspunt opgenomen dat het parkeren en in de Jurriaan Kokstraat zoveel mogelijk blijft gehandhaafd? Nu lijkt de enige reden om parkeerplekken op te heffen als inpassingen in het kader van de tram noodzakelijk zijn. Maar is verkeersveiligheid ook geen mogelijkheid om parkeerplaatsen op te heffen? Graag een reactie van de wethouder.

Ook worden er 6 tijdelijke parkeerplaatsen op de middenberm gerealiseerd. Maar Voorzitter,Is het vanuit verkeersveiligheid oogpunt wel aan te raden om op de middenberm tijdelijk 6 parkeerplaatsen te realiseren? Kan de wethouder aangeven of hij toch niet afziet om hier tijdelijke plaatsen aan te leggen?

Ook wordt er gekeken naar aanvullende veiligheidsmaatregelen die vooral voor de fietser kunnen worden getroffen ter hoogte van de kruising met de Havenkade en Wassenaarsestraat, die ook mijn collega van de CU/SGP aanhaalde. Kan de wethouder inmiddels al aangeven aan welke maatregelen we moeten denken?

Worden nog beschermende maatregelen genomen om de bestaande bomen te beschermen tijdens de werkzaamheden? Ook sluit de Partij voor de Dieren zich aan bij de gestelde vraag over miep de iep van GroenLinks.

Twee weken geleden spraken we over vergroening bij de Gevers Deynootweg. Ook in dit plan is beperkte ruimte maar is er ook een vergroeningsopgave aan dit tracedeel? Kan de wethouder aangeven of bij de herinrichtingsplannen ook wordt vergroend? Kan dan ook worden gekeken of de te plaatsen bus- en tramhaltes dan groene abri’s kunnen worden? ZO wordt toch gewerkt aan vergroeing terwijl er sprak is van beperkte ruimte?

Tot slot de ORACS. Waarom is de plaatsing van orac’s niet direct meegenomen in deze plannen in het kader van werk met werk?