Raads­voorstel wijziging van de Algemene plaat­se­lijke veror­dening Den Haag (vergun­nings­plicht aanbieders deel­voer­tuigen)


Cie Leef­om­geving

23 januari 2020

Voorzitter,

Dank voor de ambtenaren en de wethouder voor het opstellen van dit stuk. Een belangrijk beleid voor mobiliteit van de toekomst. Zoals het stuk ook al zegt van bezit naar gebruik. Er is al veel gezegd toch heeft de Partij voor de Dieren nog een korte aanvulling over deze APV wijziging. Onze fractie valt het namelijk op dat in het gehele besluit alles een collegebevoegdheid is. Kan de wethouder aangeven waarom bijvoorbeeld onder punt B niet een aantal bevoegdheden aan de raad gelaten zoals het aanwijzen van gebieden die zijn uitgesloten, aantal voertuigen, aanwijzen van voertuigcategorie├źn waarvoor het verbod in lid 1 niet van toepassing is? We horen het graag van de wethouder.