Amen­dement Geen fietspad door Oost­duinpark


17 oktober 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 17 oktober 2019, ter bespreking van het raadsvoorstel Ruim baan voor de fiets, fietsstrategie Den Haag 2040 (RIS302960).

Besluit om:

  • De aanduidingen voor de toekomstige recreatieve fietsverbinding door het Oostduinpark van de bijgevoegde kaarten (p. 21, p. 23 en p. 43) te verwijderen.

Toelichting:

De fietsstrategie “zet in op het afmaken van het “groene rondje” om Den Haag, dat de groengebieden om de stad met elkaar verbindt” (p. 24). Hier kleven grote bezwaren aan. Dit rondje gaat namelijk ten koste van het bestaande groen van het Oostduinpark. Het Oostduinpark is onderdeel van het strikt beschermde Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide en is op dit moment grotendeels ontoegankelijk voor publiek. Extra asfalt en verkeer schaadt hier de natuurwaarden en is daarom onwenselijk.

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Geen bedrijfsruimten in het groen

Lees verder

Motie Haal Deens model naar Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer