Motie Haal Deens model naar Den Haag


17 oktober 2019

Motie: Haal Deens model naar Den Haag

Indiener: Robin Smit, Partij voor de Dieren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 17 oktober 2019, ter bespreking van het raadsvoorstel Ruim baan voor de fiets, fietsstrategie Den Haag 2040 (RIS302960).

Constaterende, dat:

  • het aantal verkeersdeelnemers op het fietspad toeneemt;
  • fietspaden niet overal permanent verbreed kunnen worden;
  • het college het fietsgebruik wil stimuleren.

Overwegende, dat:

  • fietspaden tijdens spitsuren veel drukker zijn dan anders;
  • het tijdens spitsuren vaak passen en meten is bij de opstelstroken voor verkeerslichten;
  • in Denemarken tijdens de spits wordt gewerkt met brede opstelstroken en flexibele fietspaden middels led-belijning in het asfalt.
  • te onderzoeken of het Deense model van flexibele fietspaden en bredere opstelstroken kan worden toegepast op drukke fietspaden tijdens de spits.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of het Deense model van flexibele fietspaden en bredere opstelstroken kan worden toegepast op drukke fietspaden tijdens de spits.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Geen fietspad door Oostduinpark

Lees verder

Motie Scheur niet met 50 km/u de fietsers omver

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer