Amen­dement Middelbare school en sporthal voor Zuidwest


10 februari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 februari 2022, ter bespreking van Projectdocument Dreven, Gaarden en Zichten.

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen aan het dictum:

  • vast te stellen dat het essentieel is dat er meer voorzieningen in Zuidwest komen aangezien hier nu te weinig voorzieningen zijn en er de komende tijd veel woningen worden bijgebouwd. In voorliggende plannen wordt vastgelegd dat wordt ingezet op het realiseren van voortgezet onderwijs met havo en vwo en op een sporthal (eventueel in combinatie) voor 2026.

Toelichting:

Zuidwest mist voorzieningen. Desondanks worden de investeringen vooruitgeschoven. Zo komt een middelbare school er pas op zijn vroegst in 2029. Ook de sporthal wordt doorgeschoven naar fase 2. Met dit amendement wordt vastgelegd dat eerder wordt ingezet op deze voorzieningen.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP
Peter Bos
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD