Amen­dement Waai niet weg


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de verklaring van geen bedenkingen voor The Grace.

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen:

  • om de ontwikkelaar verantwoordelijk te maken voor de te maken kosten om de toegenomen windhinder te beperken, in aanvulling op fysieke aanpassingen aan de tramhokjes en de windschermen, ook voor de aan te leggen bomen in de omgeving.

Toelichting:

In "The Grace - Pedestrian Wind Comfort Study" van 16 september 2020 waarschuwt de Technische Universiteit Eindhoven nadrukkelijk voor de windhinder die ontstaat als gevolg van the Grace. Hieruit blijkt dat de windcomfort normen op onacceptabele manieren worden overschreden. De studie linkt dit nadrukkelijk aan een casus in Eindhoven (Nieuwe Emmasingel), waar zelfs betere windhinder resultaten werden behaald. Desondanks leidde dit tot juridische strijd van gedupeerde winkeliers en ondernemers die vertrokken uit het gebied. Ook windklasse D (oranje) zorgt voor een onprettig verblijfsklimaat. Dit heeft grote gevolgen voor de toekomstige invulling van de plint en de buitenruimte rondom de Grace.

Om deze windoverlast te beperken moeten maatregelen worden genomen, zoals het plaatsen van windschermen maar ook het planten van bomen. Het is van belang dat de ontwikkelaar deze kosten niet afwentelt op de gemeente.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Lesley Arp
SP


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA