Duurzame warmte


5 maart 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 maart 2020, ter bespreking van de brief over de Leiding door het Midden.

Overwegende, dat:

  • de Leiding door het Midden warmte uit de Rotterdamse haven transporteert;
  • Eneco aangeeft slechts warmte te zullen gebruiken die de gemeente goedkeurt;
  • restwarmte van puur fossiele processen onwenselijk zijn om te gebruiken voor de ‘verduurzaming van Den Haag’.

Verzoekt het college:

  • met een kader te komen voor restwarmte die de gemeente Den Haag onwenselijk acht;

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie/SGP