Motie Bij PUKs altijd bewo­ners­be­trok­kenheid


10 februari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 februari 2022, ter bespreking van motie Eerlijk speelveld bij bouwprojecten.

Overwegende, dat:

  • bij PUKs de afgelopen tijd vaak sprake is van te weinig betrokkenheid van belanghebbenden;

  • de motie hierover van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en HSP is aangenomen en hierin wordt het college opgeroepen bij PUK’s een moment in te bouwen waarin andere betrokkenen rechtstreeks input hierop kunnen geven alvorens het college deze vaststelt;

  • in de afdoening het college deze verantwoordelijkheid niet lijkt op te pakken, maar zij verwijst naar de projectontwikkelaar;

  • het college een PUK vaststelt terwijl ze hier niet toe verplicht is en derhalve kan besluiten om slechts een besluit te nemen na betrokkenheid van belanghebbenden.


Verzoekt het college:

  • geen PUK’s meer vast te stellen, tenzij belanghebbenden een moment hebben gehad om rechtstreeks input te geven aan de gemeente.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen