Motie: Denk ook aan de honden


15 april 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 15 april 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Herstelbesluit bestemmingsplan Madestein – Vroondaal 3e herziening.

Constaterende, dat:

  • het bestemmingsplan van de rechter moest worden aangepast vanwege het geluid van het politiehonden- en paardencentrum;
  • de politiehondenschool, de gemeente Den Haag en verbonden partij GEM Vroondaal een overeenkomst hebben gesloten over geluidsbeperkende maatregelen.

Overwegende, dat:

  • buitenhokken worden afgesloten, een carport wordt gemaakt voor honden die in de auto moeten blijven zitten en een geluidsscherm wordt geplaatst voor het dempen van schietgeluiden;
  • dit op kosten van de verbonden partij GEM Vroondaal wordt verwezenlijkt;
  • er recent veel berichtgeving is geweest over het dierenwelzijn bij politiehondentrainingen;
  • het welzijn van de honden en paarden door de gemeente en haar verbonden partij niet is meegenomen bij de uitwerking van de maatregelen;
  • uit onderzoek is gebleken dat het honden gehoor tot vier toe beter is ontwikkeld dan dat van mensen;
  • onduidelijk is hoe deze maatregelen uitpakken voor het welzijn van de honden en paarden.

Verzoekt het college:

  • in gesprek te gaan met het trainingscentrum over de gevolgen van deze maatregelen voor het welzijn van de honden en paarden alsook over de berichtgeving rond de trainingsmethodes;
  • hierover aan de raad te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP, VVD

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA