Motie Koppel budget aan beleids­doelen Nota Stads­bomen


15 april 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 15 april 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota Stadsbomen (RIS307827).

Constaterende, dat:

  • het college erkent dat er gebrek is aan voldoende financiële middelen voor het uitvoeren van de gestelde beleidsdoelen in de nieuwe Nota Stadsbomen;
  • het college op dit moment 78% van het benodigde beheerbudget heeft gereserveerd.

Overwegende, dat:

  • door het financiële tekort lang niet alle mooie ambities kunnen worden gerealiseerd;
  • het financiële tekort in de volgende begroting kan worden opgelost.

Verzoekt het college:

  • alles op alles te zetten om richting de nieuwe begroting budget te zoeken voor het uitvoeren van alle gestelde beleidsdoelen in de Nota Stadsbomen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Consequent handhaven bij illegale kap

Lees verder

Motie: Denk ook aan de honden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer