Motie: Excuses Mitsu­bishi


16 januari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 januari 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de verkoop van aandelen Eneco (RIS304177).

Constaterende, dat:

  • het Japanse bedrijf Mitsubishi tijdens de Tweede Wereldoorlog honderden Nederlandse krijgsgevangenen dwangarbeid heeft laten verrichten;
  • Mitsubishi inmiddels excuses heeft aangeboden aan (de nabestaanden van) Amerikaanse en Chinese krijgsgevangen;
  • Mitsubishi een schadevergoeding heeft aangeboden aan (de nabestaanden van) Chinese krijgsgevangenen.

Overwegende, dat:

  • de verkoop van het publieke bedrijf Eneco aan Mitsubishi voor sommige Nederlandse slachtoffers van de oorlogsmisdaden als een klap in het gezicht wordt ervaren;
  • Den Haag als stad van Vrede en Recht en als stad met een grote Indische gemeenschap een stem heeft in de onderhandelingen met Mitsubishi;
  • het moment dat Mitsubishi Eneco koopt 75 jaar na de oorlog is en dit een mooi moment is voor Mitsubishi om excuses aan te bieden.

Verzoekt het college:

  • Mitsubishi, mede namens de gemeenteraad van Den Haag, te verzoeken om excuses aan te bieden aan de (nabestaanden van) Nederlandse krijgsgevangenen bij de verkoop van Eneco;
  • ook te verzoeken dat Mitsubishi de (nabestaanden van de) slachtoffers compenseert voor het leed dat zij hebben doorstaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij

Lesley Arp

SP

Pieter Grinwis

ChristenUnie/SGP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV