Motie Gebruik Checklist Groen Bouwen op Binck­horst


29 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 29 november 2018, ter bespreking van het Gewijzigd voorstel van het college inzake Omgevingsplan Binckhorst (RIS 299317).

Constaterende, dat:

  • in de beleidsregel ecologie (RIS299318), conform de afdoening van de motie natuurinclusief bouwen (RIS 288182), is vastgelegd dat “de Binckhorst is aangewezen als pilotproject voor natuurinclusief bouwen. Nieuwe ontwikkelingen moeten dan ook voorzien zijn van natuurinclusieve elementen zoals kunstmatige verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen en/of biodiverse groene daken;”
  • de gemeente op haar eigen website de Checklist Groen Bouwen aanbeveelt om “met aandacht voor groen en vogels te bouwen;”
  • de gemeente een puntensysteem natuurinclusief bouwen ontwikkelt.

Overwegende, dat:

  • het wenselijk is wanneer ontwikkelaars zo veel mogelijk verschillende natuurinclusieve elementen aan hun ontwikkeling toevoegen;
  • het puntensysteem natuurinclusief bouwen nog niet gereed is.

Verzoekt het college:

  • de elementen uit het puntensysteem natuurinclusief bouwen, en totdat dat gereed is de Checklist Groen Bouwen, te verwerken in de beleidsregel ecologie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Martijn Balster
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Pieter Grinwis
CU/SGP

Adeel Mahmood
NIDA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PVV